Производство

cheese-2785_640

Основната дейност във фирмата се осъществява със съвременно оборудване и технологии, които гарантират производството на висококачествени и здравословни продукти, отговарящи на изискванията на Европейските стандарти. В “АНМАР” ООД служителите са висококвалифицирани с дългогодишен опит и стаж. В предприятието се прилага успешно НАССР система за осъществяване на непрекъснат контрол върху целия производствен процес – от входящите суровини до готовите продукти, както и проследяване на дистрибуцията на стоките и реализацията им на пазара. Разполага се със собствена лаборатория. Всички предлагани артикули съответстват на Европейските изискванията и показатели, въз основа на  което фирмата разполага с лиценз за износ на продукти в страни от ЕС.