За нас

За нас

Млечни продукти  Свети Илия и Дар  на фирма  АНМАР ООД , с. Падина, общ. Ардино, обл. Кърджали  е с утвърдени традиции и дългогодишен опит в изкупуването, транспортирането, преработката и реализацията на мляко, млечни продукти на българския пазар и хлебни изделия. Изкупвателната мрежа на прясно мляко е изградена на териториален принцип, която обхваща приемателни пунктове в населените места в Смолянска, Кърджалийска и Хасковска област.

Суровото мляко, което се събира за производството на продуктите е с много високи качествени показатели, поради наличието на   чистокръвни  планински породи животни, отглеждани в тези области.

Производството е организирано в екологично чист планински  регион – село Падина, общ. Ардино, обл. Кърджали, благоприятстващ развитието на млечнокиселата бактерия, микрофлората и пълноценното протичане на технологичните процеси. Висококвалифицираният персонал и консултантската помощ от най-добрите специалисти в млекопреработката в страната гарантират постоянното високо качество  на продуктите, произведени от нашата фирма .

България е малка красива европейска държава, която се слави с вековни традиции в млекопреработката. Фирма  АНМАР ООД, продължава традицията да прави известни и желани българските млечни продукти в  цялата страна .

Своята дейност фирмата започва през 1991г. с производството на хляб и от 2000г. с млечни продукти. Млекопреработвателното предприятие е разположено на площ  около 1 дка.  и включва производствени, складови, битови, административни и обслужващи помещения.